Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprezentował zmodernizowaną stację pomiarów depozycji zlokalizowaną w Kampinoskim Parku Narodowym, która została wyposażona w nowy sprzęt w ramach projektu "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie".

Stacja pomiaru depozycji w Granicy

5 marca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowany wspólnie z norweskim Instytutem Badań Klimatu i Środowiska NILU i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Uczestnicy konferencji podczas wykładu nt. wdrożenia QA/QC

Fot. 1. Uczestnicy konferencji

W imieniu Damiana Jakubika p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgromadzonych gości powitała Anna Katarzyna Wiech – Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, natomiast w imieniu partnera norweskiego wprowadzenie do konferencji wygłosili Aasmund Fahre J. Vik – p.o. Dyrektora Generalnego Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU oraz Cristina de Brito Beirao Guerreiro – Dyrektor ds. naukowych Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele grona naukowego, m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa i goście z Norwegii, wiodący w realizacji prac w ramach projektu.

Mamy ogromną przyjemność ogłosić oficjalne uruchomienie nowej strony internetowej dedykowanej udostępnianiu danych o depozycji atmosferycznej, funkcjonującej w ramach portalu ”Jakość Powietrza”! Nowa strona jest jednym z efektów realizacji projektu pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Głównym celem tego projektu było utworzenie nowoczesnego systemu monitorowania chemizmu opadów w Polsce zapewniającego możliwie pełną informację o zanieczyszczeniach deponowanych do podłoża, oraz utworzenie narzędzia do  udostępniania tych danych.

Nowy moduł portalu Jakość Powietrza GIOŚ dostępny jest bezpośrednio pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/depoz/, lub z poziomu portalu Jakość Powietrza, po rozwinięciu Menu > Chemizm opadów atmosferycznych.  Strona zastępuje dotychczasową zakładkę dot. chemizmu opadów atmosferycznych i w nowoczesny, ciekawy i przyjazny użytkownikowi sposób udostępnia szeroki zakres danych o depozycji atmosferycznej, zarówno w ramach nowego systemu pomiarów, jak i w ramach systemu funkcjonującego do 2023 r.