Logotyp funduszy norweskich

W dniu 8 lipca 2021 r. odbyła się konferencja on-line inaugurująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”. Konferencję otworzył Pan Marek Surmacz p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, rolę prowadzącej pełniła Pani Barbara Toczko - Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).