Wykonanie analizy polskich i zagranicznych dokumentów i opracowań oraz systemów monitoringu i danych Państwowego Monitoringu Środowiska pod kątem zaprojektowania nowego systemu prowadzenia badań i ocen depozycji atmosferycznej

pdfRaport4.71 MB


Określenie optymalnego zakresu substancji i  parametrów, które należałoby badać w ramach chemizmu opadów atmosferycznych (opad mokry)

pdfRaport1014.79 KB


Określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych pod kątem badań chemizmu opadów atmosferycznych w skali kraju oraz wybór ich lokalizacji szczegółowych wraz z uzasadnieniem. Oszacowanie rocznych kosztów funkcjonowania systemu pomiarów chemizmu opadów atmosferycznych w Polsce

pdfRaport4.59 MB

pdfZałącznik28.07 MB