Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
, we współpracy z partnerem norweskim – Instytutem Badań Klimatu i Środowiska NILU, realizuje projekt „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (MF EOG 2014 – 2021). Planowany okres realizacji projektu: lata 2021-2024.

W ramach projektu będą opracowane: koncepcja modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce, koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji, wytyczne do wykonywania oceny depozycji atmosferycznej, wizualizacja i udostępnianie danych o ww. depozycji za pośrednictwem portalu „Jakość Powietrza”. Ponadto zostaną zakupione urządzenia do pomiarów depozycji.

Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Państwa Darczyńcy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein
Całkowita wartość projektu: 2 217 574,05 euro
Wartość dofinansowania - 2 217 574,05 euro:
85% - finansowanie ze środków MF EOG - 1 884 937,94 euro,
15% - współfinansowanie ze środków budżetu państwa - 332 636,11 euro.

Flaga Godło Polski