Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprezentował zmodernizowaną stację pomiarów depozycji zlokalizowaną w Kampinoskim Parku Narodowym, która została wyposażona w nowy sprzęt w ramach projektu "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie".

Stacja pomiaru depozycji w Granicy

5 marca Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas konferencji podsumowującej, zaprezentował efekty realizacji projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (MF EOG 2014 – 2021).

Natomiast 6 marca eksperci z Departamentu Monitoringu Środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ , kontynuowali prezentację efektów realizacji projektu, odwiedzając jedną ze stacji pomiarów depozycji, funkcjonującą w nowej sieci pomiarowej.

Na miejsce wizyty wybrano stację pomiarową „Kampinos”, zlokalizowaną w miejscowości Granica na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam  zmodernizowana stacja włączona do nowego systemu pomiarów i ocen depozycji atmosferycznej w Polsce, o bardzo szerokim zakresie badanych substancji, w tym wybranych trwałych związków organicznych, składników nieorganicznych i metali ciężkich. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z mediami, podczas którego eksperci GIOŚ odpowiadali na pytania dotyczące stacji i systemu pomiarów.

 

Stacja pomiarowa Kampinos

 

Spotkanie z przedstawicielami mediow na stacji pomiarowej Kampinos