W ramach projektu będą opracowane

  • koncepcja modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce;
  • koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji;
  • wytyczne do wykonywania oceny depozycji w atmosferze;
  • wizualizacja i udostępnianie danych o depozycji atmosferycznej za pośrednictwem portalu „Jakość Powietrza”;
  • ponadto zostaną zakupienie urządzenia do pomiarów depozycji.

Działania te będą koncentrować się na uzyskaniu wysokiej jakości danych o depozycji zanieczyszczeń do podłoża.