W dniach 27 czerwca - 1 lipca 2022 r. pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska gościli w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (NILU). Wizyta studyjna była częścią realizacji projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu pomiarów i ocen depozycji atmosferycznej w Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji oraz modelowania chemizmu opadów atmosferycznych dla potrzeb ich oceny. 

fot1

Na stronie internetowej programów: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego został zamieszczony artykuł pt. "Monitoring and assessing atmospheric deposition: the low-down on how to clean up", w którym Barbara Toczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, jako kierownik projektu „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, przedstawia jego założenia, cele i rezultaty. Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://eeagrants.org/news/monitoring-and-assessing-atmospheric-deposition-low-down-how-clean).

W dniu 8 lipca 2021 r. odbyła się konferencja on-line inaugurująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”. Konferencję otworzył Pan Marek Surmacz p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, rolę prowadzącej pełniła Pani Barbara Toczko - Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).