Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnego systemu monitorowania chemizmu opadów zapewniającego możliwie pełną informację o depozycji zanieczyszczeń w Polsce, udostępnianą za pośrednictwem przyjaznych dla użytkownika narzędzi.