logotyp MFEOGNa podstawie opracowanej "Koncepcji modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce" realizowanej w ramach umowy GIOŚ/ZP/380/2021/DMŚ/MF EOG z dnia 22.12.2021 r. na potrzeby realizacji projektu "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 rozpoczęto zakupy i posadowienie sprzętu pomiarowego. Obecnie realizowana  jest umowa na „Zakup urządzeń do pomiarów depozycji atmosferycznej”, w ramach której, zakupionych zostanie 14 urządzeń  do pomiarów depozycji atmosferycznej (kolektorów opadu mokrego). Dostawa została podzielona na dwa etapy.
W pierwszym etapie tj. do 30 czerwca 2023 r. dostarczono i uruchomiono 5 sztuk kolektorów opadu mokrego, które zainstalowano na stacjach:

  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gołuchowie,
  • Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Granicy i Szymbarku,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Lesku i Łebie.

Informujemy, że zawarto umowy na realizację kolejnych zadań przewidzianych do wykonania w ramach projektu  pn. "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie"

W dniach 24-25 maja odbyło się szkolenie realizowane w ramach zadania pt. „Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ”. Szkolenie to zorganizowane zostało w ramach projektu   „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu  o doświadczenia norweskie”. 
Delegacji z Norwegii przewodniczyła Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), która jest jednocześnie kierownikiem projektu po stronie norweskiej.
W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk, która zwróciła szczególną uwagę na współpracę i wymianę doświadczeń "Wzmacniamy kolejne obszary oceny jakości powietrza, tym razem w zakresie depozycji atmosferycznej. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń z partnerem norweskim pozwoli na dalsze udoskonalenie metodyk pomiarowych" - powiedziała Magda Gosk.

Magda Gosk przemawiająca do uczestników na tle ekranu