logotyp MFEOGNa podstawie opracowanej "Koncepcji modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce" realizowanej w ramach umowy GIOŚ/ZP/380/2021/DMŚ/MF EOG z dnia 22.12.2021 r. na potrzeby realizacji projektu "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 rozpoczęto zakupy i posadowienie sprzętu pomiarowego. Obecnie realizowana  jest umowa na „Zakup urządzeń do pomiarów depozycji atmosferycznej”, w ramach której, zakupionych zostanie 14 urządzeń  do pomiarów depozycji atmosferycznej (kolektorów opadu mokrego). Dostawa została podzielona na dwa etapy.
W pierwszym etapie tj. do 30 czerwca 2023 r. dostarczono i uruchomiono 5 sztuk kolektorów opadu mokrego, które zainstalowano na stacjach:

  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gołuchowie,
  • Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Granicy i Szymbarku,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Lesku i Łebie.

Mapa 1. Mapa prezentuje projektowane lokalizacje stacji: Wolin (HELCOM), Łeba (EMEP, HELCOM), Hel (HELCOM), Puszcza Borecka (EMEP), Białystok, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Borówiec, Granica, Jarczew (EMEP), Florianka, Lesko, Szymbark (EMEP), Gołuchów, Wieluń, Legnica, Karkonosze (EMEP), Racibórz, UstrońMapa 1. Projekt nowej sieci pomiarów depozycji opadów.

W ramach drugiego etapu, w terminie do 25 listopada 2023 r., dostarczonych zostanie kolejnych 9 sztuk kolektorów opadu mokrego.

Jednocześnie, realizowane jest dodatkowe postepowanie na zakup 5 sztuk kolektorów opadu mokrego z planowanymi terminami dostaw kolektorów:

  • do 17 listopada 2023 r. – 3 kolektory opadu mokrego;
  • do 31 stycznia 2024 r. – 2 kolektory opadu mokrego.

Nowa sieć pomiarów depozycji pomiarów depozycji atmosferycznej będzie się składała z 19 stanowisk pomiarowych, a jej uruchomienie zaplanowano na styczeń 2024 roku.

Kolektor opadu mokrego i deszczomierz na stacji w Gołuchowie

Fot. 1. Kolektor opadu mokrego i deszczomierz na stacji w Gołuchowie.

Kolektor opadu mokrego na stacji w Granicy

Fot. 2. Kolektor opadu mokrego na stacji w Granicy.

Kolektor opadu mokrego na stacji w Szymbarku

Fot. 3. Kolektor opadu mokrego na stacji w Szymbarku.

Kolektor opadu mokrego na stacji w Lesku.

Fot. 4. Kolektor opadu mokrego na stacji w Lesku.

Kolektor opadu mokrego na stacji w Łebie

Fot. 5. Kolektor opadu mokrego na stacji w Łebie.