Informujemy, że zawarto umowy na realizację kolejnych zadań przewidzianych do wykonania w ramach projektu  pn. "Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie"

  • w ramach Działania 3 – w dniu 24 maja zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację zamówienia pn. „Wytyczne do wykonywania oceny depozycji atmosferycznej, w tym propozycja właściwej techniki modelowania depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ”. Przedmiotem zamówienia jest m. in. dobór właściwych metod oceny umożliwiających uzyskanie rozkładu przestrzennego depozycji wybranych pierwiastków i związków chemicznych  na obszarze Polski, wykonanie z ich wykorzystaniem testów, a także opracowanie na tej podstawie wytycznych do wykonywania oceny depozycji atmosferycznej.
  • w ramach Działania  4 - w dniu 22 czerwca zawarto umowę z nFinity.pl Sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Koncepcja wizualizacji i udostępniania danych o depozycji atmosferycznej za pośrednictwem strony internetowej Jakość Powietrza GIOŚ wraz z jej implementacją”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wizualizacji i udostępniania danych o depozycji atmosferycznej w Polsce, a następnie jej wdrożenie - utworzenie strony internetowej do prezentowania danych o depozycji atmosferycznej.