W dniach 24-25 maja odbyło się szkolenie realizowane w ramach zadania pt. „Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ”. Szkolenie to zorganizowane zostało w ramach projektu   „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu  o doświadczenia norweskie”. 
Delegacji z Norwegii przewodniczyła Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), która jest jednocześnie kierownikiem projektu po stronie norweskiej.
W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk, która zwróciła szczególną uwagę na współpracę i wymianę doświadczeń "Wzmacniamy kolejne obszary oceny jakości powietrza, tym razem w zakresie depozycji atmosferycznej. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń z partnerem norweskim pozwoli na dalsze udoskonalenie metodyk pomiarowych" - powiedziała Magda Gosk.

Magda Gosk przemawiająca do uczestników na tle ekranu

Fot. 1. Magda Gosk, I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przemawiająca do uczestników szkolenia

W ramach projektu tworzony jest nowy system pomiarów i ocen oraz prezentowania informacji o depozycji zanieczyszczeń powietrza. System ten będzie kompleksowym źródłem informacji o depozycji zanieczyszczeń zapewniającym dane zarówno na potrzeby krajowe jak i konwencji międzynarodowych. Będzie on m.in. źródłem informacji na potrzeby gospodarowania wodami, czy badania wpływu składu chemicznego opadów na ekosystemy. W celu zapewnienia wiarygodnych informacji o depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych bardzo istotnym elementem projektu są prace związane z opracowaniem procedur zapewnienia  jakości/ kontroli jakości w pomiarach depozycji i szkolenie poświęcone było tej tematyce.

Tomasz Frączkowski, Kierownik Krajowego Laboratorium Wzorcującego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, na tle swojej prezentacji

Fot. 2. Tomasz Frączkowski, Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, podczas prezentacji założeń projektu

W szkoleniu, poza pracownikami GIOŚ, udział wzięli przedstawiciele partnera norweskiego projektu, reprezentowanego przez zespół Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomiary depozycji: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedstawiciele instytucji prowadzących badania w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), prezencująca monitoing depozycji w Norwegii

Fot. 3. Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), podczas prezentacji dot. zapewnienia jakości pomiarów depozycji w Norwegii

 Szkolenie poprzedzone było wizytą gości z Norweskiego Instytutu Badań Powietrza w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ – Oddział w Warszawie, gdzie mogli się oni zapoznać z zakresem prowadzonych tam badań oraz wymienić doświadczenia związane z prowadzeniem analiz chemicznych na potrzeby monitoringu jakości powietrza oraz innych komponentów środowiska.

wizyta gości z Norweskiego Instytutu Badań Powietrza w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ – Oddział w Warszawie

Fot. 4.  Przedstawiciele Norweskiego Instytutu Badań Powietrza wraz z pracownikami GIOŚ podczas wizyty w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ – Oddział w Warszawie

 

logo EEA

 

Projekt, w ramach którego odbyło się szkolenie, jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.