Na stronie internetowej programów: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego został zamieszczony artykuł pt. "Monitoring and assessing atmospheric deposition: the low-down on how to clean up", w którym Barbara Toczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, jako kierownik projektu „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, przedstawia jego założenia, cele i rezultaty. Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://eeagrants.org/news/monitoring-and-assessing-atmospheric-deposition-low-down-how-clean).